Elementskydd ovansida element

Nytillverkade elementskydd som sitter uppepå elementet med gälar. Även tillverkat elementskydd utan gälar med avlånga hål se bilder nedan. De gamla var skadade eller saknades.

Elementskydd med gälar för att släppa igenom värmen
Två olika sorters elementskydd. Ett med gälar och ett med ovala hål.

Nylagt svart aluminium tak

Här nedan ser ni ett nylagt svart aluminium tak.

Falsad skorsten se bild ovan

Falsat nock se bild ovan

Nya vindskivor med vitt underslag se bild ovan

Egentillverkade skorstenshuvar i rostfri plåt se bild ovan

Monterad takbrygga för sotaren

Falsad mörkröd takplåt

Nylagd falsad mörkröd takplåt .

Nyfalsad ränndal se bilden ovan

Nyfalsat torn

Nyfalsat torn med nya hängrännor

    

Torn med egentillverkad vindflöjel under inklädnad se bild ovan

Torn med egentillverkad vindflöjel under inklädnad se bild ovan

Torn med egentillverkad vindflöjel se bild ovan

Falsning pågår av utkastare i fotränna se bild ovan

Nyfalsad fotränna se bild ovan