Sven Olssons brunnsöverbyggnad, Brunnsbo bod ger
brunnen ett fullgott skydd mot väder, vind och yttre
påverkan. Säkerheten är god bl.a. genom bakkants
-säkrad dörr som kan förses med godkända låskistor och
brytskydd. Utformningen av Brunnsbo är gjord med tanke
på att underhållsarbete och service ska vara så enkelt
som möjligt.

Brunnsöverbyggnad dörröppningBrunnsöverbyggnad hörna

Brunnsbo är gjord av sandwichelement och har ett ytskikt
av lackerad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande
isoleringen består av 60 mm polystyrenplast.
Överbyggnaden ställs direkt på en sockel som placeras i
en grusbädd. Detta ger brunnen ett mycket bra frysskyd-
dat utrymme som är lätt åtkomligt genom en dörr. Om det
blir aktuellt med större underhållsarbeten kan hela över-
byggnaden enkelt lyftas av.
.
Material:
Helförzinkad stålplåt, polystyrenplast.
Kulörer:Levereras i grönt eller rött utförande men kontakta oss gärna för andra färger.
 Brunnsöverbyggnad grönBrunnsöverbyggnad rödBrunnsöverbyggnad vitBrunnsöverbyggnad Svart