Falsad mörkröd takplåt

Nylagd falsad mörkröd takplåt .

Nyfalsad ränndal se bilden ovan

Nyfalsat torn

Nyfalsat torn med nya hängrännor

    

Torn med egentillverkad vindflöjel under inklädnad se bild ovan

Torn med egentillverkad vindflöjel under inklädnad se bild ovan

Torn med egentillverkad vindflöjel se bild ovan

Falsning pågår av utkastare i fotränna se bild ovan

Nyfalsad fotränna se bild ovan