Ventilationstrumma

Delbar ventilationstrumma

Ventilationstrumma i eloxerad aluminium
Inspektionslucka
Delbar bara att lossa 4st kabinhakar