Filter för lufttork kompressor

image

Filter för att torka luften innan kompressorn. Och för höja syrgasmängden till att fylla dyktuber.