Industriplattform

image

Våra egentillverkade industriplattform. Kan enkelt byggas vidare på i den storlek man behöver. Sen när man är klar lägger man i gallerdurkplåt.

image

image